Rent vand til Lindved Å, når du vasker tag, bil, drivhus osv.

Når du vasker udenfor, havner vaskevandet i jorden eller ude på vejen og løber derfra i vejbrønden.

Vidste du, at både jorden og vejbrønden har direkte forbindelse til Lindved å?

Du kender det fra mange års diskussioner og forurening fra landbrugsjord til havet. Væsker og stoffer, som ledes i jorden, havner før eller siden i havet – eller i vandløb som Lindved å.

Vores vejafløb er seperatkloakeret. Med andre ord bliver vand ikke ledt til nærmeste rensningsværk, men ledes direkte ud til Lindved å.

Der selvfølgelig regler for, hvad der må ledes ud i jord og vand. Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Når du fx hyrer et firma til at rense dit tag, skal firmaet selvfølgeligt overholde gældende bestemmelser og opfange vaskevandet fra tagrensningen. Gør formaet det ikke, risikerer firmaet en politianmeldelse.

Du kan som grundejer være med til at sikre, at dette ikke sker. Vælg et firma, der følger gældende regler og opsamler vaskevandet.

Mere om udevask og forurening finder du fx på disse sider:

Gode råd

Du kan selv yde et bidrag, når du vasker bil, drivhus eller dine vinduer. Vandcenter Syd giver på gode, miljøvenlige råd.Vask af tag

Videnscentret BOLIUS beskriver i artiklen Alger på taget – skal du fjerne dem? hvad der er op og ned omkring vask af tag. Du får også information om bekæmpelsesmidlers lovlighed.

I artiklen Tagrensning og algebehandling er ren kosmetik finder du en diskussion og tagrensningens hensigtsmæssighed.


Tips til færre pesticider

Mangler du alternativer til at bruge pesticider? Eller vil du gerne have en pesticidfri have?

Læs om gode råd på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.