Grundejerforeningens fællesarealer og deres anvendelse

Når du har købt hus beliggende i Avlskovparkens grundejerforening, ligger det altid op mod enten offentligt areal eller grundejerforeningens fællesarealer.

For grundejerforeningens fællesarealer gælder, at grundejerforeningen har skøde og derfor ejer disse arealer.

Arealerne har 2 formål:

1. at være rekreativt område, for mere information kig i lokalplanen

2. arealer, som er del af vejarealet og hvor diverse forsyningsledninger er placeret. Disse arealer skal altid være tilgængelige for ledningsejerne.

Geodatastyrelsens side om matrikelkortet for du mere information om matrikelkortet. Du kan også se, hvor skelgrænserne for din grund forløber.

Går du fx med planer om at tilpasse og forandre din indkørsel til grunden, vil du formentlig også forandre dele af den grund, der tilhører grundejerforeningen. Derfor skal du have grundejerforeningens tilladelse. Og du skal have Odense Kommunes tilladelse. Læs mere her.

Samme gælder, hvis du går med planer om at plante noget, ændre overfladebelægningen fra græs til fx grus eller lignende. Kontakt grundejerforeningens bestyrelse inden du går i gang.