Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021 &

Som bekendt er der indtil videre forbud mod at forsamles mere end 5 personer.

Bestyrelsen ser sig på den baggrund ikke i stand til at afholde den årlige generalforsamling i marts måned. Selv med en åbning af samfundet den 1.3. er det ikke muligt at overholde de nødvendige varslingsfrister, som foreningens vedtægter foreskriver.

Bestyrelsen har drøftet muligheden for gennemførelse af generalforsamlingen virtuelt. Bestyrelsen er enig om, at dette ikke er muligt, fordi

    • der er grundejere i foreningen, som ikke er i stand til at deltage virtuelt
    • ressourcerne, der skal bruges til at gennemføre generalforsamlingen virtuelt, ikke står mål med de ressourcer, bestyrelsen har.

Desuden forventer bestyrelsen, at samfundet i løbet af foråret åbner op igen.

Derfor har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamling på det tidspunkt, hvor det er muligt at mødes fysisk igen.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis du har noget i relation til grundejerforeningen,  du gerne vil have svar på eller drøfte.

Foreningens mailadresse er kontakt@avlskovparken.dk. Ellers du er velkommen til at kontakte os på telefon. Vores numre kan ses på denne side.

Tidligere generalforsamlinger