Generalforsamling

25.10.2021 kl. 19 i HUS 88.

Varsling for afholdelse af generalforsamling 2021 
(omdelt d. 19. september 2021)
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling
(omdelt d. 17. oktober 2021)
til pkt. 2: bestyrelsens beretning for 2019
      bestyrelsens beretning for 2020
til pkt. 3: rengskab 2019, balance 2019
      regnskab 2020, balance 2020
til pkt. 4: 
 Bestyrelsens forslag til strategi for drift og vedligehold af foreningens asfaltveje, vendepladser, gæsteparkeringer og flisegange

 Bestyrelsens forslag til strategi for de grønne områder
2019
referat generalforsamling
budget, regnskab & balance
2018
referat generalforsamling
regnskab og dagsorden generalforsamling inkl. budget
2017
referat generalforsamling 
handlingsplan
budget
2016 
referat generalforsamling 
regnskab 
budget
2015 
referat generalforsamling 
regnskab