Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020 &

Forsamlingsforbuddet for grupper på mere end 100 personer opretholdes forløbigt.

Befolkning skal fortsat fastholde fokus på generel forebyggelse for at nedbringe risiko for smitte (Aftale om kontrolleret genåbning fra den 14.8.2020, se mere  på Politiets hjemmeside).

Generalforsamling 2020 kan derfor ikke afholdes tidsmæssigt i marts måned som vedtægterne bestemmer. Grundejerne kan derfor ikke træffe beslutning om hvem der vælges til bestyrelsen, hvilke driftsopgaver i handlingsplanen skal gennemføres og hvilke stillede forslag, der skal vedtages.

Derfor har bestyrelsen besluttet

      • at drifts- og vedligeholdelsesopgaver for de grønne områder videreføres uændret som besluttet på generalforsamlingen 2019
      • ekstraordinære opgaver som fx et væltet træ og som ikke kan udsættes, gennemføres
      • Skt. Hans bålet er aflyst i år

Bestyrelsesmedlemmer, der er til valg i 2020, har meddelt, at de indtil generalforsamlingen 2020 kan afholdes, fortsætter i bestyrelsen.

Lige så snart det igen er tilladt og sundhedsmæssigt forsvarligt at afholde generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen med det varsel, som vedtægtene bestemmer. Alle grundejere informeres til den tid.

Kontakt gerne bestyrelsen, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.

Tidligere generalforsamlinger