Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020 & Corona

Større forsamlinger er forbudt indtil 31. august 2020.

Generalforsamling 2020 kan derfor ikke afholdes tidsmæssigt i marts måned som vedtægterne bestemmer. Grundejerne kan derfor ikke træffe beslutning om hvem der vælges til bestyrelsen, hvilke driftsopgaver i handlingsplanen skal gennemføres og hvilke stillede forslag, der skal vedtages.

Derfor har bestyrelsen besluttet

      • at drifts- og vedligeholdelsesopgaver for de grønne områder videreføres uændret som besluttet på generalforsamlingen 2019
      • ekstraordinære opgaver som fx et væltet træ og som ikke kan udsættes, gennemføres
      • Skt. Hans bålet er aflyst i år

Bestyrelsesmedlemmer, der er til valg i 2020, har meddelt, at de indtil generalforsamlingen 2020 kan afholdes, fortsætter i bestyrelsen.

Lige så snart det igen er tilladt og sundhedsmæssigt forsvarligt at afholde generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen med det varsel, som vedtægtene bestemmer. Alle grundejere informeres til den tid.

Kontakt gerne bestyrelsen, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.

Tidligere generalforsamlinger