Blå fisk og rent vand til åen

Vær opmærksom når du hælder noget i risten!

Læs artiklen i Odense ugeavis (linket åbner i et nyt vindue)
Schmiedmann på Herluf Trolles Vej har et tilbud til foreningens medlemmer – klik her

Vores område er separatkloakeret.

Toilet- og køkken-spildevand og afløbet fra opvaskemaskine og vaskemaskine ledes til renseanlægget, mens vand fra tage, indkørsler, terrasser og veje løber direkte i Lindved å.

Blå fisk ved gaderist

Under temaet på generalforsamling 2019 fortalte Vandcenter Syd´s repræsentant om forurening af overfladevandet ved aktiviteter i boligområder.

Ved bilvask på befæstet areal, f.eks. indkørsler og på asfalt med afløb til regnvandsristene, anvendes der typisk shampoo og andet, der betyder, at vaskevandet sammen med olie, voksrester og andet afrenset bliver til spildevand, der ikke hører til i naturen.

Ting du kan gøre:

  • Vask din bil/motorcykel ved en vaskehal el. lav opsamling af vaskevandet på egen grund.

Du får gratis kaffe/kakao/vand, mens du vasker bilen i vaskehallen hos BMW-Schmiedmann på HTV.

Læs mere om vask af din bil på Schmiedmanns hjemmeside.

Sig du kommer fra Avlsskovparken.

  • Tøm ikke vand fra vask af affaldscontainer, gulvvask, rengøring af pensler og malingsbeholdere, skylning/rengøring efter cement- og fugearbejder i regnvandskloakken.

Det kan i stedet ske til spildevandskloakken via toilettet el. vask/gulvafløb i bryggers el. lign.

Instruér dine håndværkere og rengøringshjælp om det samme. Foreningens regler har siden 1997 forbudt udledning fra vask af containere.

  • Er der tale om særligt forurenet vand, f.eks. vand med malingrester fra rensning af pensler eller malingsbeholdere med oliebaseret maling, skal det opsamles særskilt og afleveres på genbrugspladsen
  • Aflevér rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen
  • Undgå så vidt muligt at bruge kemikalier til rensning af tag, fliser og havemøbler.
  • Hvis du bruger kemikalier til rensning af tag, fliser og havemøbler bør vandet opsamles og ledes til spildevandskloakken. Kemikalier som fx algefjerner er giftigt for vandmiljøet. Sørg at opsamle det forurenede vand, hvis det er muligt – eller brug et firma, der ved, hvordan vandet fra f.eks. tagrensning skal håndteres under hensyn til miljøet.

Husk, at risten med eller uden blå fisk kun er til uforurenet overfladevand.