Når frosten kommer og sneen daler …

har Kommunen bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til privat fællesvej eller –sti, skal:

  • snerydde
  • glatførebekæmpe
  • og renholde

Reglerne er gældende fra 1. august 2020 og kan læses her.

Vær opmærkom på, at siden uddybes med Vinterregulativet, som du finder nederst på kommunens side.