Grundejers ansvar

På de underliggende sider har bestyrelsen samlet informationer om forhold, du som grundejer skal have kendskab til.

Det er forhold, som er bestemt gennem lovgivning, Odense Kommunes regler osv.

Og bestemt gennem grundejerforeningens vedtægter og ordensregler.

Er der regler, du undrer dig over, ikke forstår eller måske har vanskeligt at leve op til, er det vigtigt for det gode naboskab og samlivet i grundejerforeningen, at du får talt med dine naboer eller de offentlige instanser, der har myndigheden på området.

Du kan også rette henvendelse til bestyrelsen, hvis du fx har behov for yderligere oplysninger.

På alle sider er der kildehenvisninger så du kan se, hvem du skal henvende dig til.