Hegn i skel

De fleste har hegn, som afgrænser egen grund fra naboens, grundejerforeningens eller kommunens grund.

I lokalplanens pkt. 9.2 finder du reglen for, hvordan hegn i skel skal være udført:

Hegn i skel

Hegn må i skel modvej, sti og fælles opholdsarealer kun etableres som levende hegn, plantet mindst 3o cm indenfor skel. Ejeren af grunden har den fulde vedligeholdelse af disse hegn, medens hegn mod nabogrunde vedligeholdes i henhold til hegnslovens bestemmelser om fælles hegn.

På Odense Kommunes hjemmeside finder du beskrivelser for, hvordan et godt naboskab kan danne grundlag.

Et godt naboskab…….

er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag.
 
Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem ejendommene skal se ud, men der er undtagelser.
I lokalplaner eller andre lokale regler, kan der være begrænsninger, som skal overholdes – også selvom man har lavet en anden aftale med sin nabo.
(Kilde: Odense Kommune, Hegn og hegnsyn)

Klik dig videre til kommunens hjemmeside om Hegn og hegnsyn, hvor du bl.a. finder yderligere orientering om hegnsloven og hvad man kan gøre, hvis det gode naboskab ikke er tilstrækkeligt til at blive enig om fælles hegn.

Læs også på Odense Kommunes hjemmeside og dine forpligtelser i forbindelse med hegn.