Bestyrelsesinformation fra juni-mødet

Græsslåning:

I starten af sæsonen oplevede vi udfordringer med græsslåningen, men disse er nu løst.

Vi forventer, at vedligeholdelsen af de grønne områder vil være tilfredsstillende resten af sæsonen.

Billede af Bryan Clayton from Pixabay

Kabelskabe:

Langs cykelstien op mod Lindved å og Blangstedgaard står nogle rustne og hullede kabelskabe, som er en del af vores tidligere antenneanlæg.

Skabene vil blive fjernet i starten af juli.

Asfaltreparation:

Efter vinteren har vores private fællesveje brug for reparation af asfalten.

Vi er i gang med at indhente tilbud på dette arbejde.

Fliser omkring brønddæksler:

I etapperne 1 og 2 er fliserne omkring nogle brønddæksler sunket.

Bestyrelsen arbejder på at indhente tilbud på reparationen.

Kontakt bestyrelsen:

Hvis I har behov for at kontakte bestyrelsen, finder I kontaktoplysningerne her.

Bestyrelsen kan ikke kontaktes i Facebookgruppen Avlskovparken. Facebookgruppen er en privat gruppe, som ikke repræsenterer alle grundejere i foreningen!

Kontakt bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde:

4. september