Når sneen daler …

har Kommunen bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til privat fællesvej eller –sti, skal:

  • snerydde
  • glatførebekæmpe
  • og renholde

Reglerne er gældende fra 1. august 2020 og kan læses her.

Vær opmærkom på, at siden uddybes med Vinterregulativet, som du finder nederst på siden eller ved at klikke her.