Dit ansvar som grundejer

Formålet med denne side er at orientere dig som grundejer om forhold, grundejerforeningen gennem mange år har mødt i bestyrelsesarbejdet.

Forhold, hvor du som grundejer ofte ikke bare kan vælge at gøre, men hvor du faktik er nødt til at spørge andre, indhente tilladelse til m.m.

Gør du det ikke fx fordi du ikke vidste bedre, kan det sagtens have konsekvenser. Fx i forbindelse med køb/salg af huset, hvor tingene måske ikke er sådan som fx oplyst i BBR meddelelsen. Og hvor en køber måske kræver, at forholdet først bliver bragt i orden eller forventer afslag i købsprisen.

En grundejers udvidelse af egen grund til grundejerforeningens areal

Det kan gå så langt som i denne sag, hvor det i denne sag førte til en retsssag, der først blev afgjort i Landsretten. Det handlede om at en grundejer udvidede egen grund til grundejerforeningens areal og dermed ikke respekterede eksisterende skelgrænser. (Kilde mangler)

Du skal også være opmærksom på, at enhver har mulighed for at klage til kommunen, hvis:

  • bygningsreglementets regler ikke er blevet fulgt
  • lokalplanen ikke er overholdt
  • en grundejer skulle være hørt inden godkendelse af et byggeri mv. (kilde: Odense Kommune, Klage over byggeri)

Bestyrelsen ønsker på ingen at måde at skræmme nogen. Bestyrelsen ønsker at fremme det gode naboskab, hvor alle medlemmer i grundejerforeningen oplever en høj grad af trivsel.

Forudsætningen herfor er, at regler, bestemmelser m.m. følges og efterkommes. Derfor er denne side og underliggende sider tænkt som en hjælp, hvor du kan orientere dig om forhold, hvor du som grundejer har et ansvar.

Bemærk

Når du kigger forholdene igennem, vil du måske opdage, at en grundejer i foreningen ikke overholder bestemmelser og regler.
Pas på!
Denne grundejer kan netop have fulgt regler og bestemmelser ved fx at have indhentet tilladelse! Og dermed har grundejeren orden i sine sager.
Ved at snakke med vedkommende grundejer først kan du blive klogere og finde frem til, hvad vedkommende har gjort.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.