Bredbånd & tv gennem grundejerforeningens anlæg

… og dine rettigheder som grundejer

sidst redigeret 3.12.2019

I følge Vedtægternes §2 administrer grundejerforeningen en fælles antenneordning.

Grundejerforeningen er ejer af de kabler og det anlæg, der forsyner grundejerne med bredbånd og tv.

Grundejerforeningen har siden starten af 2000-tallet en aftale med YouSee om levering af bredbånd og tv. Aftalen omfatter også, at YouSee udfører service, fejlretning og vedligeholdelse på vores anlæg.

Aftalen er uden omkostninger for hverken foreningen eller den enkelte grundejer.

TV-signal

Fra den 1.1.2016 er husstanden ikke længere bundet til at modtage tv fra en fælles tv-forsyning og antenneanlæg.

Myndigheden for de nye regler er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en detaljeret vejledning om reglerne.

Bestyrelsens udlægning erstatter ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens detaljerede vejledning, men forsøger at give dig en beskrivelse af de muligheder, der kan være i vores forening. Dermed sagt, at bestyrelsen og grundejerforeningen ikke kan gøres ansvarlig for forhold, der er falder i dit ansvarsområde som grundejer og husstand.

  • Grundejerforeningen og YouSee kan ikke forpligte dig til at betale til og modtage tv-pakker fra den fælles tv-ordning (Grundejerforeningen betaler ikke for YouSees drift og vedligehold af anlægget. Du betaler kun for de tv-pakker, som du har bestilt jf. din aftale med YouSee).
  • Med andre ord er det dig og din husstand, der vælger om du ønsker tv
Bredbånd
  • Desuden gælder at modtagelsen af bredbånd gennem vores fælles antenneanlæg ikke er afhængig af køb af en tv-pakke hos YouSee.
  • Igen er det dig, der bestemmer, om du ønsker bredbånd fra YouSee eller vil opsige din aftale.
  • Vores aftale med YouSee giver os retten for at åbne nettet til andre bredbåndsudbydere. I skrivende stund er vores net åbnet for bredbåndsudbyderen Fastspeed.
YouSees tilbud til foreningens medlemmer

 

 

 

 

 

reklamemateriale YouSee

http://youseeforening.stibodirect.com/materialer-til-facebook-og-nyhedsbreve.html

https://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/produkter_og_priser/foreningsbredbaand.aspx

 

Forsyningsaftale

 

tv signal

Foreningens aftale med YouSee omfatter levering af YouSees tv signal til den enkelte husstand.

bemærk: det er den enkelte husstand, der selv bestemmer og indgår aftale med YouSee om valg af pakke. Husstanden er ikke forpligtet til at indgå aftale med YouSee om valg af tv-pakke og kan fravælge dette tilbud!

internetadgang

gennem kabelmodemløsning

foreningsbredbånd

problemer med signalforsyningen

find afsnit –> frem til 1. stik i husstanden/hus.

mobil

alle husstande tilbydes en speciel pris for mobiltelefoni fra YouSee.

“YouSee opfordrer husstanden til jævnligt at holde sig orienteret omring produkternes indhold og pris, da de løbende justeres …” (citat fra grundejerforeningens kontrakt med YouSee).

Kilder:

Logo

Ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg, 17-07-2013

Foreninger og udlejere må ikke binde beboerne til tv-signal, 17.6.2019

Må du frit sætte en parabol op? 1.12.2016