Antenneanlægget – status og fremtid

På den ekstraordinære generalforsamling 15. juni 2022 var der flertal for at Energi Fyn etablerer fiberforbindelse til foreningens grundejere (forventes etableret i 2023).

Du kan på Engergi Fyns hjemmeside læse mere om fiberprojektet for Grundejerforeningen Avlskovparken, hvor du også finder en oversigt over projektet.

Tilmeldt dig til at få fiber fra Energi Fyn hvis du ikke allerede har gjort det.

Hvad foreningen har aftalt med Energi Fyn, kan du læse om i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2023 eller ved at kontakte bestyrelsen på .